NLP Practitioner edukacija  – praktično primenjuj NLP alate

NLP – Neurolingvističko programiranje je studija ljudske izvrsnosti, odnosno proučava način na koji ljudi postižu uspeh na najrazličitijim područjima i podučava ljude tim obrascima.

NLP proučava strukturu subjektivnog ljudskog doživljaja: način na koji organizujemo ono što vidimo, čujemo i osećamo, kao i to kako obrađujemo i filtriramo spoljašnji svet kroz naša čula. Takođe proučava kako sve to oblikujemo u jeziku i kako postupamo, na svesnom i nesvesnom nivou, da bismo ostvarili određene rezultate.

Iskoristite mogućnost plaćanja u ratama!

Vrednost NLP Practitioner edukacije je 1035€

i to sve platite u 12 mesečnih rata!

iznos rate je 10.200 rsd

 

**napomena: u slučaju vanrednih okolnosti izazvanih virusom Covid-19, edukacija će biti održana online, sa mogućnošću da se u naknadnom terminu odsluša regularno bez dodatnih troškova.

NLP PRACTITIONER EDUKACIJA

NLP Practitioner edukacija se nastavlja nakon NLP Basic treninga i namenjena je pojedincima i timovima koji žele da ovladaju tehnikama izvrsne komunikacije i nauče kako uspešno da rukovode sobom i drugima. Osnov uspešnog posla jeste dobra komunikacija. Kada umemo jasno da postavimo ciljeve, da prenesemo zadatke, motivišemo i sebe i druge, uspeh je neizbežan.  NLP Practitioner je temelj i osnova NLP znanja. Pravi je izbor za one koji žele da razvijaju profesionalni i lični život. Naš NLP praktičarski trening uključuje tehnike i znanja koja omogućavaju ostvarivanje uspeha u poslu i privatnom životu.

NLP tehnikama se takođe uspešno rešavaju:

 • negativne emocija ljutnje, krivice, straha…

 • negativne navike

 • neželjene reakcije

Učimo kako se lako i jednostavno:

 • izgrađuje odnos saradnje i poverenja sa ljudima u okruženja

 • upravlja stresom i konfliktima

 • izgrađuje odnos saradnje i poverenja sa ljudima u okruženja

 • uspešno pregovara, prodaje, vode projekti i sastanci

 • ostvaruju ciljevi

 • motivišu drugi i mi sami

 • Upravlja svojim stanjima

 • Uspešno komunicira sa ljudima

 • otkriju i promene uverenja koja nas ograničavaju

 • upravlja vremenom i planira

 • pravi dogovor sa unutrašnjim saboterima

 • i još mnogo, mnogo toga

Saznajte više o sadržaju NLP Practitioner edukacije

Modul 1 – NLP BASIC

Prvi model NLP Practitioner edukacije je NLP Basic. To je prvi korak na NLP putovanju, i može se pohađati samostalno. Upoznaćete se sa NLP metodologijom i iskusićete sve njegove benefite u praksi. Naučićete razne tehnike koje vam mogu pomoći da svoj poslovni i privatni život podignete na nivo više.

Saznaj više o NLP BASIC-u.

Na ostali modulima naučićete:

NLP Practitioner – Modul II – Usavrši svoju komunikaciju

Komunikacija je mnogo više od reči koje izgovaramo. Reči su samo deo izražajne sposobnosti ljudskih bića. Mi komuniciramo rečima, tonom, svojim telom, držanjem, gestovima, izrazima lica. Mi uvek komuniciramo jer se neke poruke prenose čak i kad ćutimo ili mirujemo.

Svi izuzetni komunikatori, koje je NLP izučavao, posvećivali su veliku pažnju sopstvenoj izoštrenosti čula i moći zapažanja. Ukoliko želite da popravite sopstvenu komunikaciju, neophodno je vežbati i usavršavati ove dve osobine u svim situacijama i sa svim tipovima ljudi. Vaša želja i upornost mogu vam doneti znatna unapređenja u zapažanju i najsitnijih detalja

Naučićete:

 • veštine izvrsne komunikacije, načine kako da konstruktivno utičete na druge u profesionalnom i u ličnom životu
 • kako da u svakom trenutku budete u stanju koje vam je potrebno
 • NLP Aksiome – principe iz kojih polaze najuspešniji (stubovi NLPa)
 • Kko izgraditi uzajamno poverenje sa sagovornikom.
 • kako da budemo u skladu sa sobom i onim što govorimo
 • Kako motivisati sebe i druge za postizanje najboljih rezultata
 • nešto više o svojim čulima i kako ona utiču na komunikaciju
 • Kako vladati emocionalnim i sveobuhvatnim stanjem
 • Kako prepoznati karakteristične neverbalne obrasce sagovornika
 • Kako to saznanje možemo primeniti da bismo se bolje razumeli

NLP Practitioner – Modul III – Lingvistika u službi podrške sebi i drugima – koučing veštine

Namenjen je daljem usavršavanju veština izvrsne komunikacije kroz metode koučinga, kao i primenu specifičkih lingvističkih obrazaca. Većina komunikacije ima duboku strukturu koje često nismo svesni. Ta struktura ima individualno značenje za svakoga koje možemo prepoznati u onome što osoba govori. Način na koji mislimo odražava se u našem govoru. Reči nose samo 10% komunikacije. Kako razumeti ostatak i dublje upoznati sebe i druge tema je 3. modula.

Naučićete:

 • veštinu postavljanja preciznih pitanja kojima pokrećemo nesvesne procese na nesvesnom nivou i dolazimo do korisnih informacija
 • Kako upoznati prave potrebe klijenta i povećati prodaju
 • Miltonov lingvistički model
 • Kompleksni komunikacijski model
 • Kako prevazići izazovne poslovne situacije, rešavanje prigovora
 • Reframing – menjanje pogleda na svet, menja naš odnos prema svemu.

NLP Practitioner – Modul IV– Rad sa emotivnim blokadama | upravljanje konfliktima

Submodalieti su naši lični kodovi, na osnovu kojih pridajemo značenja svojim sećanjima, utiscima, doživljajima sveta oko nas. Kada promenite reakciju na negativna iskustva iz prošlosti i moguće je da sebe dovedete u dobro stanje.

Naučićete:

 • kako da promenite doživljaj određenih sećanja iz prošlosti. (Sećanja se ne mogu izbrisati ali se može raditi sa njihovom strukturom i našim doživljajem istih)
 • Kako napraviti red u glavi i smanjiti stres i napetost, radi bolje produktivnosti.
 • Upoznavanje i rad sa predstavom koju imamo o sebi
 • Kako pravilno dati i primiti Feedback, a da i mi i osoba kojoj ukazujemo na slepu mrlju ostanemo u dobrom stanju
 • Da uđete u cipele druge osobe i razumete bolje određena ponašanja
 • Da majstorski rešavate konflikte

NLP Practitioner – Modul V – Ciljevi i vremenska linija

Na petom modulu tema su ciljevi. Možeš samo ako hoćeš!“ Ovu dobronamernu poruku čuo je svako od nas nebrojeno puta, dok smo bili u školi, kada smo isprobavali novu dijetu, želeli da radimo posao koji zaista volimo… Kada god se nalazimo u situaciji da nešto želimo da postignemo a ne možemo, neko nas iz našeg okruženja prijateljski savetuje: „Možeš samo ako hoćeš!“ Međutim, iako jaka volja jeste važna da bi se postigao cilj, izgleda da ona sama po sebi nije garancija za uspeh. Ova dva dana kreiramo fenomenalnu i inspirišuću budućnost.

Naučićete:

 • kako da svoje želje pretvorite u ciljeve, kao i načine da ih uz pomoć efikasnih NLP alata programirate i ostvarite.
 • Koja je mala razlika koja pravi veliku razliku kod kreiranja ciljeva? Kako da formulišemo svoje ciljeve da nas vode ka željenom uspehu? Kako možemo da budemo sigurni da nam je cilj pravilno postavljen?
 • Kako upravljati vremenom, a da nam ostane za život
 • Kako da raspremimo svoju sadašnjost od svih briga i planova, da bismo imali čisto platno za slikanje predivne budućnosti
 • Koja stanja uma kreiraju a koja sabotiraju

NLP Practitioner – Modul VI – Praktična integracija naučenog

Šesti modul je namenjen liderskim veštinama kao i praktičnoj primeni svega do sada naučenog. Kako da motivišete druge ljude za zajednički uspeh i da uspešno upravljate promenama. Upoznaćemo se sa Neurologičkim nivoima.

Neuro logički nivo (NLN) je model koji je nastao kao rezultat rada Roberta Diltsa i Gregori Bejtsona. Oni su utvrdili da se čovekovo postojanje može posmatrati kroz šest različitih nivoa, i da se svaka promena dešava na svim nivoima istovremeno. Ovih šest neuro logičkih nivoa omogućavaju da se svaka čovekova namera, ponašanje, životna situacija sveobuhvatno sagledava, analizira i po potrebi prilagođava njegovim potrebama. Na taj način moguće je svoj život ne samo bolje razumeti, već ga i živeti na svrsishodan i ispunjen način.
Jedan od najvažnijih nivoa su naša uverenja i vrednosti, ona nas ili podržavaju na putu do cilja ili nas mogu ograničiti toliko da na taj put nikada ne krenemo i njih detaljnije proučavamo na sedmom modulu.
Naučićete:
 • osvestićete šta vas ograničava da postignete svoj maksimum
 • dodatne tehnike za programiranje ciljeva
 • rad sa timovima, zajednički projekti, usaglašavanje vrednosti
 • kako da svoje saradnike motivišete
 • kako da se ciljevi kompanije usaglasite sa ciljevima svakog zaposlenog i da zajedničkim snagama kreirate uspeh
 • Kako izaći iz zone komfora i iskoristiti maksimalno svoje potencijale
 • Faze uspeha – šta kada izgubimo motivaciju na putu ka cilju

NLP Practitioner – Modul VII – Rad sa ograničavajućim uverenjima | Ažuriranje hijerarhije vrednosti

Na sedmom modulu istražujemo sve ono u šta verujemo o sebi i svetu oko nas, a nastalo kroz učenje naših roditelja i kroz određena iskustva koja smo imali u životu. Često jednom nastalo uverenje više ne preispitujemo i nismo ni svesni kako nas može ograničiti ili sabotirati u željenom napretku.

Ako su uverenja utabane staze kojima koračamo kroz život, VREDNOSTI  su glavni gradovi naše životne mape. Često ideje, osobe, stvari koje su nam bile važne u mladosti nisu više na istoj lestvici hijerarhije i danas, a da to nismo ispitali. Mi postavljamo i ostvarujemo ciljeve samo za ono što nam je važno, i ukoliko nismo jasno svesni šta nam je važno i zbog čega u različitim kontekstima, moguće je da ostavrujemo nečiji tuđi cilj, ili da nismo pravilno formulisali svoj.

Bavimo se i veštinama pregovaranja, koje možemo primeniti u poslovnom i privatnom aspektu, a posebno su korisne u profesijama koje se tiču prodaje proizvoda ili usluga.

Naučićete:

 • Kako ograničavajuća uverenja, transformisati u ona koja nas podržavaju.
 • Kako programirati cilj po NLN strukturi
 • Kako da poravnamo hijerarhijski svoje vrednosti
 • Kako da smanjimo unutrašnji sukob, osećaj nemira

NLP Practitioner – Modul VIII – Strategije kreativnosti

Na osmom modulu upoznajete se sa strategijama kreativnog iznalaženja rešenja, uspešnog pregovaranja, kroz primenu Win-Win i Disney strategije. Kreativnost nam je potrebna u svakom trenutku, na poslu pri kreiranju novih projekata ili pri rešavanju izazova. Šta je to što budi našu kreativnost, šta raditi sa kritičarem u našoj glavi koji nas često drži u mestu.

Upoznajemo još Metaprograma – preferenci razmišljanja koje ukoliko ih razvijamo možemo mnogo bolje da komuniciramo svoju poruku, razumemo sebe i druge, i unapredimo se na profesionalnom i ličnom aspektu.

Naučićete:

 • Strategije vrhunskih pregovarača
 • Prezentacione veštine
 • Identity Compass® – je alat koji se koristi pri selekciji zaposlenih, ili kada je potrebno izvršiti određene promene u raspodelji ljudskih resursa. On profiliše načine na koji ljudi razmišljaju, metaprograme razmišljanja, i donose odluke u poslovnim situacijama i ukazuje na to šta motiviše zaposlene, koje su im preference po pitanju vrste posla i koje su ima osnovne vrednosti pri ostvarivanju ciljeva. Ljudi se zapošljavaju prema svojim referencama a otpuštaju zbog preferenci. Upoznajte svoj tim i potrebe svakog pojedinca i kao lider povedite ih ka uspehu.
 • Strategije najkreativnijih ljudi ovog milenijuma, poput Disney strategije
 • kreiranje sopstvene strategije za unapređenje poslovanja

NLP Practitioner – Modul IX – Sertifikacija

Deveti modul je namenjen integraciji stečenih znanja i veština kao i sertifikaciji.

Teorijsko i praktično testiranje stečenih veština i znanja. Kao i individualna prezentacija svakog polaznika, gde demonstrira svoje prezentacione veštine i govori o promeni koju je iskusio tokom NLP putovanja.

Predivan dan, koji ostaje zauvek u srcu i sećanju svakog od nas.

Celokupni trening je po kurikulumu IANLP-Internacionalne Ascijacije NLP (www.ia-nlp.org) i traje 9 modula, gde stičemo terijsko i najbitnije praktično znanje NLP veština i tehnika. Veliki broj sati koji se koriste za vežbu, omogućava da svi polaznici nakon završene edukacije, postanu sigurni u svoje znanje i primenu naučenih veština i korišćenja NLP alata. Nakon završene edukacije dobija se internacionalni sertifikat.

Treneri koji podržavaju razvojni put grupe imaju dugogodišnje iskustvo u korporativnom svetu, podršci i razvijanju drugih, koučingu i možda najvažnije žive to što govore i svojim životnim primerima podstiču druge na razvoj.

Na vašem NLP putu podržavaće vas internacionalni NLP Internacionalni master treneri i koučevi Sanja Pešić, Anja Tomić, Aleksandra Đorović i Branislava Majstorović. Upoznajte vaše trenere.

*Samo u CARSu imate priliku da se upoznate sa Novim kodom NLPa koji je razvio John Grinder ko-kreator Neuro Lingvističkog Programiranja, kao i sa najnovijim istraživanjima, otkrićima i tehnikama iz ove fenomenalne metodologije.

Mogli bismo još puno pisati o fenomenalnim iskustvima koje ćete steći na putu NLP-a, ali najviše volimo kada se u to uverite sami.

Naši programi akreditovani su od strane:

NLP | Master | coachingserbia | edukacija |

Iskoristite mogućnost plaćanja u ratama!

Vrednost NLP Practitioner edukacije je 1035€

i to sve platite u 12 mesečnih rata!

iznos rate je 10.200 rsd

**napomena: u slučaju vanrednih okolnosti izazvanih virusom Covid-19, edukacija će biti održana online, sa mogućnošću da se u naknadnom terminu odsluša regularno bez dodatnih troškova.

PRIJAVITE SE
Neuro Lingvističko Programiranje | NLP | Practitioner | edukacije | basic
Neuro Lingvističko Programiranje | NLP | Practitioner | edukacije | basic
Neuro Lingvističko Programiranje | NLP | Practitioner | edukacije | basic
Neuro Lingvističko Programiranje | NLP | Practitioner | edukacije | basic

Rezervišite svoje mesto:

Beograd | grupa 11

NLP Practitioner11.0
 • Basic – 19 i 20 septembar 2020.
 • II modul – 17. i 18. oktobar 2020.
 • III modul – 14. i 15. novembar 2020.
 • IV modul – 19. i 20. decembar 2020.
 • V modul – 16. i 17. januar 2021.
 • VI modul – 06. i 07. februar 2021.
 • VII modul – 13. i 14. mart 2021.
 • VIII modul – 10. i 11. april 2021.
 • IX modul – 08. i 09. maj 2021.
 • Popunjena grupa

Beograd | grupa 12

NLP Practitioner12.0
 • Basic – 26 i 27 septembar 2020.
 • II modul – 31. okt. i 01. novembar 2020.
 • III modul – 28. i 29. novembar 2020.
 • IV modul – 26. i 27. decembar 2020.
 • V modul – 30. i 31. januar 2021.
 • VI modul – 06. i 07. mart 2021.
 • VII modul – 27. i 28. mart 2021.
 • VIII modul – 24. i 25. april 2021.
 • IX modul – 29. i 30. maj 2021.
 • Popunjena grupa

Beograd | grupa 13

NLP Practitioner13.0
 • Basic 1. termin 27/28 februar  |   Basic 2. termin 03./04. april 2021.
 • II modul – 24. i 25. april 2021.
 • III modul – 22. i 23. maj 2021.
 • IV modul -12. i 13. jun 2021.
 • V modul – 03. i 04. jul 2021.
 • VI modul – 17. i 18. jul 2021.
 • VII modul – 14. i 15. avgust 2021.
 • VIII modul – 04. i 05. septembar 2021.
 • IX modul – 25. i 26. septembar 2021.
 • Upis u toku
PRIJAVITE SE