NLP Practitioner edukacija  – praktično primenjuj NLP alate

NLP – Neurolingvističko programiranje je studija ljudske izvrsnosti, odnosno proučava način na koji ljudi postižu uspeh na najrazličitijim područjima i podučava ljude tim obrascima.

NLP proučava strukturu subjektivnog ljudskog doživljaja: način na koji organizujemo ono što vidimo, čujemo i osećamo, kao i to kako obrađujemo i filtriramo spoljašnji svet kroz naša čula. Takođe proučava kako sve to oblikujemo u jeziku i kako postupamo, na svesnom i nesvesnom nivou, da bismo ostvarili određene rezultate.

NLP Practitioner Edukacija

NLP Practitioner edukacija se nastavlja nakon NLP Basic treninga i namenjena je pojedincima i timovima koji žele da ovladaju tehnikama izvrsne komunikacije i nauče kako uspešno da rukovode sobom i drugima. Osnov uspešnog posla jeste dobra komunikacija. Kada umemo jasno da postavimo ciljeve, da prenesemo zadatke, motivišemo i sebe i druge, uspeh je neizbežan.  NLP Practitioner je temelj i osnova NLP znanja. Pravi je izbor za one koji žele da razvijaju profesionalni i lični život. Naš NLP praktičarski trening uključuje tehnike i znanja koja omogućavaju ostvarivanje uspeha u poslu i privatnom životu.

NLP tehnikama se takođe uspešno rešavaju:

 • negativne emocija ljutnje, krivice, straha…

 • negativne navike

 • neželjene reakcije

Učimo kako se lako i jednostavno:

 • izgrađuje odnos saradnje i poverenja sa ljudima u okruženja

 • upravlja stresom i konfliktima

 • izgrađuje odnos saradnje i poverenja sa ljudima u okruženja

 • uspešno pregovara, prodaje, vode projekti i sastanci

 • ostvaruju ciljevi

 • motivišu drugi i mi sami

 • Upravlja svojim stanjima

 • Uspešno komunicira sa ljudima

 • otkriju i promene uverenja koja nas ograničavaju

 • upravlja vremenom i planira

 • pravi dogovor sa unutrašnjim saboterima

 • i još mnogo, mnogo toga

Saznajte više o sadržaju NLP Practitioner edukacije

Modul 1 – NLP BASIC

Prvi model NLP Practitioner edukacije je NLP Basic. To je prvi korak na NLP putovanju, i može se pohađati samostalno. Upoznaćete se sa NLP metodologijom i iskusićete sve njegove benefite u praksi. Naučićete razne tehnike koje vam mogu pomoći da svoj poslovni i privatni život podignete na nivo više.

Saznaj više o NLP BASIC-u:

Na ostali modulima naučićete:

NLP Practitioner – Modul II – Veštine komunikacije

Komunikacija je mnogo više od reči koje izgovaramo. Reči su samo deo izražajne sposobnosti ljudskih bića. Mi komuniciramo rečima, tonom, svojim telom, držanjem, gestovima, izrazima lica. Mi uvek komuniciramo jer se neke poruke prenose čak i kad ćutimo ili mirujemo.

Svi izuzetni komunikatori, koje je NLP izučavao, posvećivali su veliku pažnju sopstvenoj izoštrenosti čula i moći zapažanja. Ukoliko želite da popravite sopstvenu komunikaciju, neophodno je vežbati i usavršavati ove dve osobine u svim situacijama i sa svim tipovima ljudi. Vaša želja i upornost mogu vam doneti znatna unapređenja u zapažanju i najsitnijih detalja

Naučićete:

 • veštine izvrsne komunikacije, načine kako da konstruktivno utičete na druge u profesionalnom i u ličnom životu
 • kako da u svakom trenutku budete u stanju koje vam je potrebno
 • NLP Aksiome – principe iz kojih polaze najuspešniji (stubovi NLPa)
 • Kko izgraditi uzajamno poverenje sa sagovornikom.
 • kako da budemo u skladu sa sobom i onim što govorimo
 • Kako motivisati sebe i druge za postizanje najboljih rezultata
 • nešto više o svojim čulima i kako ona utiču na komunikaciju
 • Kako vladati emocionalnim i sveobuhvatnim stanjem
 • Kako prepoznati karakteristične neverbalne obrasce sagovornika
 • Kako to saznanje možemo primeniti da bismo se bolje razumeli

NLP Practitioner – Modul III – Coaching veštine

Namenjen je daljem usavršavanju veština izvrsne komunikacije kroz metode koučinga, kao i primenu specifičkih lingvističkih obrazaca. Većina komunikacije ima duboku strukturu koje često nismo svesni. Ta struktura ima individualno značenje za svakoga koje možemo prepoznati u onome što osoba govori. Način na koji mislimo odražava se u našem govoru. Reči nose samo 10% komunikacije. Kako razumeti ostatak i dublje upoznati sebe i druge tema je 3. modula.

Naučićete:

 • veštinu postavljanja preciznih pitanja kojima pokrećemo nesvesne procese na nesvesnom nivou i dolazimo do korisnih informacija
 • Kako upoznati prave potrebe klijenta i povećati prodaju
 • Miltonov lingvistički model
 • Kompleksni komunikacijski model
 • Kako prevazići izazovne poslovne situacije, rešavanje prigovora
 • Reframing – menjanje pogleda na svet, menja naš odnos prema svemu.

NLP Practitioner – Modul IV– Upravljanje emocijama i konfliktima

Submodalieti su naši lični kodovi, na osnovu kojih pridajemo značenja svojim sećanjima, utiscima, doživljajima sveta oko nas. Kada promenite reakciju na negativna iskustva iz prošlosti i moguće je da sebe dovedete u dobro stanje.

Naučićete:

 • kako da promenite doživljaj određenih sećanja iz prošlosti. (Sećanja se ne mogu izbrisati ali se može raditi sa njihovom strukturom i našim doživljajem istih)
 • Kako napraviti red u glavi i smanjiti stres i napetost, radi bolje produktivnosti.
 • Upoznavanje i rad sa predstavom koju imamo o sebi
 • Kako pravilno dati i primiti Feedback, a da i mi i osoba kojoj ukazujemo na slepu mrlju ostanemo u dobrom stanju
 • Da uđete u cipele druge osobe i razumete bolje određena ponašanja
 • Da majstorski rešavate konflikte

NLP Practitioner – Modul V – Ciljevi

Na petom modulu tema su ciljevi. Možeš samo ako hoćeš!“ Ovu dobronamernu poruku čuo je svako od nas nebrojeno puta, dok smo bili u školi, kada smo isprobavali novu dijetu, želeli da radimo posao koji zaista volimo… Kada god se nalazimo u situaciji da nešto želimo da postignemo a ne možemo, neko nas iz našeg okruženja prijateljski savetuje: „Možeš samo ako hoćeš!“ Međutim, iako jaka volja jeste važna da bi se postigao cilj, izgleda da ona sama po sebi nije garancija za uspeh. Ova dva dana kreiramo fenomenalnu i inspirišuću budućnost.

Naučićete:

 • kako da svoje želje pretvorite u ciljeve, kao i načine da ih uz pomoć efikasnih NLP alata programirate i ostvarite.
 • Koja je mala razlika koja pravi veliku razliku kod kreiranja ciljeva? Kako da formulišemo svoje ciljeve da nas vode ka željenom uspehu? Kako možemo da budemo sigurni da nam je cilj pravilno postavljen?
 • Kako upravljati vremenom, a da nam ostane za život
 • Kako da raspremimo svoju sadašnjost od svih briga i planova, da bismo imali čisto platno za slikanje predivne budućnosti
 • Koja stanja uma kreiraju a koja sabotiraju

NLP Practitioner – Modul VI – Liderske veštine

Šesti modul je namenjen liderskim veštinama. Kako da motivišete druge ljude za zajednički uspeh i da uspešno upravljate promenama. Upoznaćemo se sa Neurologičkim nivoima.

Neuro logički nivo (NLN) je model koji je nastao kao rezultat rada Roberta Diltsa i Gregori Bejtsona. Oni su utvrdili da se čovekovo postojanje može posmatrati kroz šest različitih nivoa, i da se svaka promena dešava na svim nivoima istovremeno. Ovih šest neuro logičkih nivoa omogućavaju da se svaka čovekova namera, ponašanje, životna situacija sveobuhvatno sagledava, analizira i po potrebi prilagođava njegovim potrebama. Na taj način moguće je svoj život ne samo bolje razumeti, već ga i živeti na svrsishodan i ispunjen način.
Jedan od najvažnijih nivoa su naša uverenja i vrednosti, ona nas ili podržavaju na putu do cilja ili nas mogu ograničiti toliko da na taj put nikada ne krenemo.
Naučićete:
 • osvestićete šta vas ograničava da postignete svoj maksimum
 • dodatne tehnike za programiranje ciljeva
 • rad sa timovima, zajednički projekti, usaglašavanje vrednosti
 • kako da svoje saradnike motivišete
 • kako da se ciljevi kompanije usaglasite sa ciljevima svakog zaposlenog i da zajedničkim snagama kreirate uspeh
 • Kako izaći iz zone komfora i iskoristiti maksimalno svoje potencijale
 • Faze uspeha – šta kada izgubimo motivaciju na putu ka cilju

NLP Practitioner – Modul VII – Strategije kreativnosti

Na sedmom modulu upoznajete se sa strategijama kreativnog iznalaženja rešenja, uspešnog pregovaranja, kroz primenu Win-Win i Disney strategije. Kreativnost nam je potrebna u svakom trenutku, na poslu pri kreiranju novih projekata ili pri rešavanju izazova. Šta je to što budi našu kreativnost, šta raditi sa kritičarem u našoj glavi koji nas često drži u mestu.

Naučićete:

 • Strategije vrhunskih pregovarača
 • Prezentacione veštine
 • Identity Compass® – je alat koji se koristi pri selekciji zaposlenih, ili kada je potrebno izvršiti određene promene u raspodelji ljudskih resursa. On profiliše načine na koji ljudi razmišljaju, metaprograme razmišljanja, i donose odluke u poslovnim situacijama i ukazuje na to šta motiviše zaposlene, koje su im preference po pitanju vrste posla i koje su ima osnovne vrednosti pri ostvarivanju ciljeva. Ljudi se zapošljavaju prema svojim referencama a otpuštaju zbog preferenci. Upoznajte svoj tim i potrebe svakog pojedinca i kao lider povedite ih ka uspehu.
 • Strategije najkreativnijih ljudi ovog milenijuma, poput Disney strategije
 • kreiranje sopstvene strategije za unapređenje poslovanja

NLP Practitioner – Modul VIII – Sertifikacija

Osmi modul je namenjen integraciji stečenih znanja i veština kao i sertifikaciji.

Celokupni trening je po kurikulumu IANLP-Internacionalne Ascijacije NLP (www.ia-nlp.org) i traje 8 modula, plus 6 dodatnih večernjih treninga na kojima vežbamo naučeno, učimo dodatno i postajemo sve veštiji u korišćenju NLP alata. Nakon završene edukacije dobija se internacionalni sertifikat.

Treneri koji podržavaju razvojni put grupe imaju dugogodišnje iskustvo u korporativnom svetu, podršci i razvijanju drugih, koučingu i možda najvažnije žive to što govore i svojim životnim primerima podstiču druge na razvoj.

Na vašem NLP putu podržavaće vas internacionalni NLP Internacionalni master treneri i koučevi Sanja Pešić, Anja Tomić, Aleksandra Đorović i Branislava Majstorović. Upoznajte vaše trenere.

*Samo u CARSu imate priliku da se upoznate sa Novim kodom NLPa koji je razvio John Grinder ko-kreator Neuro Lingvističkog Programiranja, kao i sa najnovijim istraživanjima, otkrićima i tehnikama iz ove fenomenalne metodologije.

Mogli bismo još puno pisati o fenomenalnim iskustvima koje ćete steći na putu NLP-a, ali najviše volimo kada se u to uverite sami.

Naši programi akreditovani su od strane:

NLP | Master | coachingserbia | edukacija |

Za uplate u celosti do 16. februara, odobravamo popust 20%

Za uplate u celosti do početka edukacije, odobravamo popust 10%!

Nudimo i mogućnost plaćanja u 12 rata.

Za studente, nezaposlene i parove, CARS odobrava specijalne popuste.

PRIJAVITE SE
Neuro Lingvističko Programiranje | NLP | Practitioner | edukacije | basic
Neuro Lingvističko Programiranje | NLP | Practitioner | edukacije | basic
Neuro Lingvističko Programiranje | NLP | Practitioner | edukacije | basic
Neuro Lingvističko Programiranje | NLP | Practitioner | edukacije | basic

Beograd

NLP Practitioner8.0
 • Basic – 06. i 07. oktobar 2018.
 • II modul – 20. i 21. oktobar 2018.
 • III modul – 17. i 18. novembar 2018.
 • IV modul – 22. i 23. decembar 2018.
 • V modul – 19. i 20. januar 2019.
 • VI modul – 23. i 24. februar 2019.
 • VII modul – 23. i 24. mart 2019.
 • VIII modul – 20. i 21. april 2019.
 • Popunjena grupa
 • Beograd

  NLP Practitioner9.0
  • Basic – 16. i 17. Mart 2019.
  • II modul – 30. i 31. mart 2019.
  • III modul – 13. i 14. april 2019.
  • IV modul -18. i 19. maj 2019.
  • V modul – 08. i 09. jun 2019.
  • VI modul – 06. i 07. jul 2019.
  • VII modul – 03. i 04. avgust 2019.
  • VIII modul – 24. i 25. avgust 2019.
  • IX modul – 07. i 08. septembar 2019.
 • Upis u toku
 • PRIJAVITE SE